Film Projekt Studier

Här är några filmer från två av våra klienter där vi ger en kort sumering av processen, koncept och arbetsprocessen för film projekt.

Xylem Film Projekt (Video)

KPD.media blev tillfrågad att skapa en introduktionsfilm för Xylem som visar deras fabrik i Emmaboda, Sverige. Vi har sedan dess blivit anlitade flera gånger i olika projekt.

Vi mötte upp med kontaktperson hos klienten för att diskutera vad varje film skulle fokusera på, varje filmprojekt var därefter projektledd med följande arbetsprocess som visar arbetsflödet:
• Identifera ramar och syfte för varje film.
• Skriver story board.
• Plannering och bokning av tidpunkter, platser och personer för filmning.
• Redigering och leverans av slutlig film produkter.

Vi har blivit anlitade för att ta fram koncept runt företagets kärnvärden i olika film och fotograferingsprojekt. Filmer och fotografier har användst både inom företaget men också utåt för rekrytering eller online.

Vid flera tillfällen har dessa filmer också använts för att visa företaget på event, genom presentationer för målgrupper, kunder eller vid nyrekryteringar.

Kyrkeby Bränneri Film Projekt (Video)

KPD.media blev kontaktade för att filma och dokumentera arbete och process hos Kyrkeby Bränneri. Projektet har genomförts över en peroid av två år.

Från film materialet har vi sedan skapat flera filmprodukter, med olika syften. Allt från en kort 1 minuters introduktionsfilm, till längre filmer som används för grupp presentationer eller seminarier och stora event.

Vi har också producerat och levererat flertalet filmer som används av Kyrkebys guider, när de tar emot besökare i den gamla fabriken, som visar varje steg i processen.

Bränneriet finns strax utanför ett mindre samhälle som heter Vissefjärda i Småland, den sydöstra regionen av Sverige. Besökare från hela landet kommer för att få guidade turer och bränneriet har också möjlighet att erbjuda kompletterande “snaps-provning” med catering för besöksgrupper.

Intro’s & Shorts

Kort (Video)

Kortare filmer som här, är ett utmärkt sätt att introducera ett företag eller verksamhet online. Med eller utan ljud, text kan läggas in för att berätta mer om företaget.

Används ofta i sociala media och som intro på website.

Det används ofta som komplement till större video produktioner, samt i kombination med fotografiska bilder, grafiskt material och i olika koncept som kommuniceras utifrån företagets profil.