Design for Printed Media

“Tryck är inte utdöende…
Vi har bara förfinat hur det används idag.”
– Eva Regin Johnston

Vi gör tryck produkter utsökt vackra.

Med stor omsorg tittar vi på olika trycktekniker, material, laminat och bindning eller vikning som viktiga aspekter.

 

Tryck är inte utdöende…

Vi har bara förfinat hur det används idag.

Finns det en framtid för tryck media när allt är på väg att bli digitalt?

Ja, i vissa sammanhang är en fysisk broschyr som du kan hålla och känna på fortfarande ett bättre alternativ än enbart en digital version.

Med det sagt, mycket av de saker vi producera för våra klienter går nu både till tryck men också som digitala versioner som är anpassade till sociala medieplattformar, digitala nyhetsutskick och för klientens hemsida.

 

Vår Design Process för Tryck

Om du använder ett för dig lokalt tryckeri och som du vill fortsätta att arbeta med, kommer vi helt enkelt att kontakta dem för att stämma av att vi använder den korrekta färgprofilen (ICC), och utfall.
Beroende på om det är ett digitaltryckeri eller off-set tryckeri, exporterar vi pdf filerna enligt industri standard.

Design

Tryckeri

Slutprodukt

Säljkår

Din säljkår behöver verktyg för att visa en större kollektion av produkter eller era tjänster.

Genom att ha med sig tryckt material av hög standard och kvalitet, som kan ge din slutkund en känsla för hur mycket du värdesätter din egen produkt eller tjänst.

Det är också ett utmärkt verktyg och påminnelse att lämna ett inspirationsmaterial såsom katalog eller broschyr som ytterligare uttrycker och sätter värde på vad ditt företag arbetar med.

Några exempel på tryck material som blir en tillgång.

Vid stora mässor, användande av profilerat tryck material för potentiella kunder att ta med sig hem för att läsa vidare.

Ute i arbetsfordon när man är ute på jobb, får frågan om vad företaget gör mer.

Som en del av säljkårens verktyg för att steg för steg visa en potentiell kund eller slutkunden värdet av att anlita eller köpa från ditt företag.

Digitala filer av ditt tryckta material kan skickas som pdf versioner och bifogas i e-post och anpassade för andra digitala plattformar.